RIGOLOVANJE ZEMLJIŠTA

Zasnivanje novih zasada zahteva niz mera koje je prethodno potrebno obaviti.

Rigolovanje  je možda i poslednja mera u pripremi zemljišta ukoliko ste prethodno uklonili sve ostatke prethodnih kultura sa parcele i odneli zemljište na analizu. Nakon analize zemljišta potrebno je da reagujete na adekvatan način kako bi korigovali nedostatak ili višak nekih elemenata u zemljištu. Nakon toga, pristupa se rigolovanju.

Zemljište u pripremi.

Kod pripreme zemljišta za podizanje novih zasada vinograda ili voćnjaka, jedna od veoma važnih mera obrade jeste rigolovanje. Ovim postupkom, se sloj određene dubine zemljišta prevrne za 180 stepeni. Na taj način plodan sloj dolazi u dubinu gde će se razvijati najveća masa žila. Rigolovanjem se u potpunosti rastura i neprobojni sloj zemljišta zvani „ B ” horizont koji je jedan od osnovnih činilaca pogoršavanja svojstava zemljišta.

Najpogodnije vreme za rigolovanje zemljhišta je u avgustu i septembru. Najkasnije se može obaviti u oktobru.

U našim uslovima se preporučuje da se dubina rigolovanja kreće od 70 do 100 cm. Pri tome obavezno je uništiti i neprobojni zemljišni horizont koji je ograničavajući faktor često, kod podizanja zasada vinograda.

Po pravilu se rigoluje cela površina korišćenjem plugova na traktorsku vuču.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *