KAKO DA GAJITE JAGODE?

Jagoda se u mnogim krajevima naše zemlje gaji na golom zemljištu u vidu jednoredova. Ovo jeste zastareo i prevaziđen sistem proizvodnje, ali se on  može koristiti samo  tamo gde ima navodnjavanja i gde je zemljište veoma dobro, odnosno kvalitetno.

Ovaj sistem je dobar ako imamo loš sadni materijal, odnosno slabo razvijene frigo živiće. U tom slučaju ih možemo posaditi u aprilu i te godine ukloniti razvijene cvasti. Na taj način ćemo imati pun rod sledeće godine. Naravno, nisu sve sorte pogodne za ovaj sistem, pogotovo one slabije bujne  i osetljive na sušu.

Osnovna prednost ovog sistema je malo početno ulaganje, a uz korektnu primenu agrotehničkih mera mogu se ostvarivati prinosi od 10 do 12 t/ha. Ovaj sistem može biti interesantan za gajenje sorti za preradu na većim površinama. Razmak sadnje između redova je od 0,60 do 0,80 m, a u redu 0,20 do 0,30 m.

Veliki pomak u gajenju jagode je načinjen primenom folija koje su se prvo postavljale na ravno zemljište, a zatim na formirane bankove. Gajenje na bankovima ima veliki broj prednosti.

Folija zadržava vlagu i toplotu u zemljištu, nema razvoja korova, povećan je rast i prinos do 35%, sazrevanje je ubrzano do 6 dana, plodovi su znatno kvalitetniji i ne leže na zemlji, olakšana je berba, a bankovi dodatno utiču na bolju zagrejanost zemljišta u kome je koren, bolju dreniranost zemljišta, protok vazduha i lakše obavljenje svih ručnih poslova u zasadu.

Loša strana primene folije je u tome, što su  crne boje te izuzetno privlače svetlost, što u uslovima vrućina može da bude otežavajuća okolnost jer dolazi do toplotnog udara što za posledicu ima izuzetno narušavanje kvaliteta plodova.

Zaštićeni prostor ( plastenici i staklenici ) omogućava sigurniju proizvodnju jagode, jer se kontroliše mnogo više faktora proizvodnje nego pri gajenju na otvorenom. Na ovaj način se jagoda može gajiti i van sezone, prinosi su veći, kvalitet plodova je bolji, a zaštita je redukovana. Ali i kod ovakvog načina gajenja trebalo bi da se povede računa o pravilnom izboru sorti.


Jedan od najraširenijih vidova gajenja jagode u Španiji, Francuskoj i Italiji je upotreba niskih tunela (plastenika) koji pokrivaju pojedinačne redove, odnosno bankove. Ima ih različitih konstrukcija, a sastoje se od metalnih ili plastičnih lukova koje nose PVC, polietilensku ili neku drugu plastičnu foliju.

Ovaj sistem nije najbolji za rane sorte u rejonima sa niskim zimskim temperaturama, u rejonima sa hladnim vetrovima, kao i na previše laganom zemljištu, dok je odličan za sorte srednje rane i pune sezone.

Što je zatvoreni prostor veći, proizvodnja je ranija i veća je mogućnost kontrole klimatskih faktora.


Za proizvodnju se preporučuju  sorte jagoda u koje spadaju kortina, eris, kleri, madlen, marmolada, elsanta. Stone stalnorađajuće sorte u koje spadaju flamenko i selva.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *