BOLESTI ORAHA

Najznačajnije bolesti oraha.

U našoj zemlji poslednje decenije nastalo je na stotine novih zasada oraha. Ulaganja u takve zasade su velika a dobit nastaje godinama kasnije jer kada je orah u pitanju tek nakon 10 godina od sadnje dobija punu rodnost a nekada se to postiže čak i posle 15 godina. Ali sortiment danas nudi sadnice koje počinju sa rađanjem i ranije.

Ali ma koliko da nam deluje da se orah ne štiti, to je velika zabluda jer je kao i sve ostale biljke osetljiv je i pogodan za napad prouzrokovača mnogih bolesti i štetočina.


BOLESTI ORAHA

Antraknoza oraha se ispoljava  na svim zeljastim delovima, a prvi simptomi se javljaju, krajem maja. Simptomi se na lišću ispoljavaju u obliku pega sivkaste boje. U vlažnim uslovima patogen se širi, broj pega se povećava i veći deo lista se osuši.

Na plodovima se javljaju crne pege što dovodi do njihovog opadanja. Pozne zaraze dovode do potpunog crnjenja jezgra obolelih plodova.

Dva prskanja, u maju i junu mesecu, daju dobre rezultate jer se infekcija tada ostvaruje. Mogu se koristiti preparati iz grupe ditiokarbamata.

Obavezno je prskanje bakarnim preparatima u vreme zimskog mirovanja ali sve je najbolje organizovati u saradnji sa stručnjacima koji bi vršili nadzor i dali odgovarajući savet i preporuku za odgovarajući preparat.

Bakterijska pegavost je sledeća bolest koja napada orah. Na listu i lisnoj peteljci nastaju sitne pege, okruglaste ili uglaste, koje se spajaju u veće nekrotične površine mrke boje. Na letosrastima se javljaju crne pruge i oboleli letorasti venu. Na plodovima se ispoljava u vidu sitnih okruglastih pega koje su u početku vodenaste, a kasnije ulegnute i mrke. Karakterističan znak ove bolesti je pojava bakterijskog eksudata  koji se u vidu sivkaste skrame pojavljuje na obolelim organima.


Za prevenciju u suzbijanje bolesti, pre svega, važno je koristiti zdrave sadnice. Rezidbom treba ukloniti sve zaražene biljne delove, izneti ih iz zasada i spaliti. Preporučuje se korišćenje bakarnih preparata, čak i nekoliko puta, u zavisnosti od padavina u toku infekcionog perioda.

Orah je najčešće potrebno štititi od jabukinog smotavca i lisnih vaši. Treba obaviti dva tretmana prvi krajem maja i početkom juna, a drugi u julu ili avgustu.

Broj tretiranja se kreće od tri do pet u zavisnosti od vremenskih uslova, odnosno padavina, što ga čini isplativim za sadnju. Prilikom tretiranja treba se pridržavati uputstva za upotrebu i propisanih koncentracija.

Verujemo da su vam ove informacije bile korisne. Onima koji se profesionalno bave proizvodnjom  oraha dobro znaju kako da se bore sa prouzrokvačima bolesti i najvažnijim štetočinama. Korisno je znati da ovo jezgrasto voće mora imati i odgovarajuću zaštitu naročito ukoliko imate veliki zasad i profesionalno se bavite proizvodnjom.

Ono što ohrabruje je činjenica da su nabrojane bolesti svakako prisutne ali ne i dominantne pa ne znači da će baš svako stablo i svaki zasad biti napadnut ali sve to navodi na oprez jer čim se primeti bilo šta sumnjivo, odmah treba reagovati jer svako odlaganje može da ima teške posledice koje ukoliko se zasad ne tretira ( zapusti ) može dovesti i do krčenja stabala a to svakako nije cilj onima koji su uložili u ovu proizvodnju.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *