PAMETNA FARMA MUZNIH KRAVA

I pored visokih temperatura u Turskoj se uspešno razvija mlečno govedarstvo

Ata Fen farma Izmir

I ako je Turska regionalno usko specijalizovana za određene delatnosti u poljoprivredi, usled pogodnog podneblja, postoje farme koja se nalaze na atipičnim mestima.

Jedna od takvih je i farma muznih krava u oblasti koja se nalazi na desetak kilometara od poznatog grada Izmira.

Osnovana je 1988. godine sa  konceptom krava-tele ali i osnovnom idejom da se pomogne i drugim farmerima koji bi trebalo da nauče kako da preveniraju bolesti i razviju sopstvenu genetiku koja bi omogućila da se drže isključivo visoko adaptivne životinje. Pri tome je jedan od ciljeva bio da se selekcionišu grla koja će lakše da podnose letnje visoke temperature, jer krave više vole kada je hladno a  zime u mediteranskom području Turske su izuzetno blage.

Problem visokih temperatura rešava se prirodnom ventilacijom i velikim prostorom koji dozvoljava smeštaj manjeg broja grla od maksimalnog broja

Zbog toga su vremenom razvijali osim svoje genetike i proizvodnju odgovarajućih vakcina kao i kompletne opreme za savremene farme.

Turska dugo godina nije dozvoljavala privatnim farmama da vrše individualna osmenjevanja tako da se prvi holštajn osemenio 1997.godine. Od tada pa do danas širom Turske nastalo je oko 3000 farmi koje su mahom zapatile životinje od genetskog materijala koji je potekao sa ove farme.

2010.godine su proizveli i prvu antiserumsku vakcinu kako bi se zaštitilo potomstvo.

Farma je potpuno digitalizivana, sa maksimalnom kapacitetom od 190 krava. Trenutno imaju 100, od kojih je 60 u laktaciji. Muža se obavlja tri puta dnevno i potpuno je automatizovana pri čemu su krave naviknute na svoj red i tačno se zna vreme kada se dolazi do muzilice, koja sve obavlja sama od pranja vimena pa do same muže.

Ishrana je bazirana na najboljem miksu odgovarajućih trava u obliku stočne hrane koji se proizvodi u Turskoj.

Posebno se razvija linija proizvodnje mlečnih proizvoda pri čemu se otpaci od te proizvodnje posebno recikliraju jer su bogati izvor proteina koji se dalje ubacuje u miks stočne hrane.

Ovime se postiže zatvoren sistem gde se u okviru jedne farme proizvodi apsolutno sve, počev od genetike, preko vakcina do krajnjeg proizvoda.

Sopstvena genetika omogućava selekciju adaptibilnih grla

Izgleda lako ali je potrošeno puno istraživačkog rada kako bi se ostvario ovakav uspeh.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *