ANALIZA ZEMLJIŠTA

Nemojte nasumično da đubrite jer možete da postignete kontra efekat. Prethodna analiza zemljišta daće vam najbolju preporuku

Prilikom započinjanja bilo koje poljoprivredne proizvodnje jako je važno da se prethodno uradi analiza zemljišta. Prosto rečeno, ta analiza pokazuje u kakvom je zdravstvenom stanju vaša parcela na isti način kao kada se radi analiza krvi kod čoveka.

Analiza zemljišta vam donosi uštede!

Raspored makro i mikroelemenata u zemljištu u optimalnom odnosu daje idealne uslove za razvoj biljaka, ali usled mnogih spoljašnjih faktora ali i samih biljaka ta struktura se narušava pa upravo analiza zemljišta daje odgovarajuću sliku na osnovu koje se može uraditi popravka. Tako smanjujete troškove prilikom kupovine mineralnih đubriva jer ćete kupiti samo ono koje vam je potrebno radi korekcije.

Oduvek je plodored bio osnovna mera popravke sastava zemljišta odnosono nikada se bar u ratarstvu ne gaji jedna ista kultura više godina  na istoj parceli.

Različite biljke usvajaju različitu količinu hranljivih materija ali istovremeno mnoge od njih vrše obogaćivanje zemljišta ne samo azotom već i drugim elementima.

Ambrozija je veliki ispošćivač zemljišta.

Međutim kada smo kod usvajanja elemenata iz zemljišta, verovatno ne znate da ambrozija usvaja i do sedam puta više gvožđa nego recimo kukuruz. Ukoliko bi se desilo da bilo koja druga gajena biljka uključujući i kukuruz, usvoji toliku količinu gvožđa, došlo bi do uginuća. Zbog toga se često dešava da se neke biljke namerno seju na onim parcelama gde je analizom utvrđena previsoka ili premala količina hranljivih  materija kako bi se struktura popravila.

Analiza zemljišta dakle daje informaciju da li nekog elementa ima više ili manje i shodno tome se vrši dodatak ili neka druga mera radi korekcije ali i davanja predloga za šta je ispitivana parcela najbolja. Imajte u vidu da nije svaka parcela pogodna za voćarstvo i nije svako mesto pogodno za povrtartsvo tako da će vam nadležna služba i laboratorija u kojoj ste obavili analaizu zemljiššta dati i odgovarajući savet.

Što se tiče već postojećih zasada ( najčešće se misli na voćarstvo ) i tu povremeno obavite analizu i shodno rezultatima korigujte ukoliko je potrebno odgovarajućin đubrivima.

Svaki element koji je u višku ili manjku može da izazove određene simptome i negativno da se odrazi na prinose.

Uzorke zemljišta uzimite sa dubine od 30 do 60cm sa 4 tačke po tipu pravougaonika i po dijagonali. Uzorke stavite u kesu koju obeležavate tako što ćete navesti osnovne podatke kao i šta je na toj parceli a ako tek zasnivate zasad onda napišite šta ste na toj parceli planirati da gajite. Odnesite u najbližu laboatoriju. Danas to rade  gotovo sve laboratorije poljoprivrednih stručnih i savetodavnih službi. I u većini slučajeva analiza je potpuno besplatna.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *