DUETT® TURBO
NOVA FORMULA ZA TURBO ZAŠTITU STRNIH ŽITA

Poljoprivredna proizvodnja iz godine u godinu postaje sve zahtevnija. Proizvođači se suočavaju sa novim izazovima koji utiču na prinose, otežavaju
proizvodnju i zahtevaju prilagođavanje i uvođenje novih tehnologija u zaštiti najvažnijih useva. U vezi sa tim, jedno od najvažnijih pitanja je i kako da na SIGURAN način sačuvamo naše useve od ekonomski najznačajnijih bolesti, korova i štetočina.

BASF ima odgovore koji su pre svega zasnovani na iskustvu i konkretnim rezultatima potvrđenim u praksi, ali i na inovacijama koje omogućavaju lakšu i efikasniju zaštitu. Shodno tome, u susret novoj poljoprivrednoj sezoni, BASF je predstavio fungicid najnovije generacije za suzbijanje širokog spektra najznačajnijih bolesti strnih žita – Duett® Turbo.

Beograd, 15. decembar 2022. godine – BASF, najveća svetska hemijska kompanija i lider u istraživanju i razvoju rešenja u oblasti zaštite bilja, bez kojih je danas teško zamisliti savremenu poljoprivrednu proizvodnju, kreirao je novo efikasno i ekonomično rešenje koje će proizvođačima strnih žita pomoći da optimizuju troškove zaštite svojih useva i postave temelje za postizanje stabilnih i visokih prinosa. Pred više od 100 najznačajnijih predstavnika agro biznisa iz naše zemlje, u klubu RESET u Sremskoj Kamenici, BASF je predstavio svoj novi preparat – Duett® Turbo.

Sandra Laušević, direktor prodaje kompanije BASF za region Area West ovom prilikom je poželela dobrodošlicu zvanicama i naglasila da BASF, zajedno sa svojim
partnerima iznova dokazuje svoju spremnost i snažan potencijal za dostizanje cilja koji treba da dovede do unapređenja poljoprivredne proizvodnje, sa posebnim akcentom na zaštitu naših strateški najvažnijih useva.

Velika je čast i privilegija što danas možemo reći da partneri kompanije BASF predstavljaju elitu agrobiznisa u našoj zemlji i da praktično zajedno sa predstavnicima primarne poljoprivredne proizvodnje, distributerima i strukom idemo ka tom cilju. Za nas je to, pre svega, dokaz o snažnom međusobnom poverenju koje smo izgradili tokom proteklih godina– istakla je Laušević.

Prema rečima Andrije Lilića, direktora marketinga kompanije BASF za region AreavWest, savremena poljoprivredna proizvodnja je danas postala vrlo kompleksna sa mnogo različitih faktora koji utiču na prinose i otežavaju proizvodnju.
On je istakao da su u prošlosti proizvođači sa jedne strane imali na raspolaganju veliki broj raspoloživih fungicida, koji su bili zadovoljavajuće efikasnosti, a sa druge strane imali su relativno stabilne vremenske uslove i solidan izbor preparata sa povoljnim odnosomv„kvalitet-cena“. Danas je situacija značajno drugačija.

Poljoprivredni proizvođači su pred brojnim izazovima, počevši od širenja rezistentnosti gde standardni preparati više ne daju dovoljno dobre rezultate u suzbijanju pojedinih štetnih agenasa, pa do ukidanja pojedinih aktivnih materija što dodatno otežava zaštitu i ograničava proizvođače da adekvatno zaštite svoje useve. Zbog nestabilne klime i sve češćih ekstremnih meteoroloških uslova, poljoprivrednici u Srbiji su suočeni sa neizvesnostima, jer ne mogu da planiraju sezonu na način na koji su to činili decenijama ranije, a uz sve to rastu i ukupni troškovi proizvodnje – objašnjava Lilić i naglašava da ovakva situacija zahteva nova BASF rešenja.

Duett® Turbo je novi predstavnik Revysol® tehnologije sa jedinstvenim FlexyPOWER molekulom, koji omogućava i do 100 puta snažnije vezivanje za patogen. Nakon primene stvaraju se kristalne zalihe na površini lista iz kojih se postepeno usvaja aktivna materija što osigurava dugotrajnu zaštitu. Takođe, specijalno dizajnirana formulacija omogućava lako i fleksibilno planiranje zaštite uz manju zavisnost od nepovoljnih vremenskih uslova, a pre svega niskih temperatura u momentu primene. U svakom slučaju, uvođenjem novih naprednijih rešenja omogućavamo našim proizvođačima da povećaju efikasnost svog

poslovanja, minimalizuju rizike tokom proizvodnje i konačno ostvare stabilne prinose i profitabilnu proizvodnju – objašnjava Lilić.

Na sreću, danas postoje načini da se odgovori na ove izazove, a dobra strategija zaštite useva je jedan od njih. Nakon dugogodišnje primene fungicida Duett® Ultra i mnogobrojnih pozitivnih iskustva iz prakse, došao je momenat da napravimo korak dalje. Kreirali smo Duett® Turbo – fungicid najnovije generacije za suzbijanje širokog spektra najznačajnijih bolesti strnih žita, a njegove performanse zadovoljavaju zahteve savremene poljoprivredne proizvodnje i čine da zaštita strnih žita postane sigurnija, lakša i isplativija.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *