KAKO DA SMANJITE TROŠKOVE ZAŠTITE BILJA U PROIZVODNJI JABUKE?  INTEGRALNA PROIZVODNjA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

U poslednje vreme puno se vodi polemika oko toga koliko se prska u proizvodnji i da li je uopšte potrebno toliko tretmana u zaštiti bilja naročito u proizvodnji jabuke.

Integralna proizvodnja daje odgovor na to pitanje.

Integralna proizvodnja je ekonomska proizvodnja plodova visokog kvaliteta, u kojoj se vodi računa da se hemijska sredstva zaštite primenjuju u što manjoj meri a prednost se daje ekološki povoljnijim sredstvim gde se neželjeni efekti smanjuju i gde se vodi računa o bezbednost životne okoline i zdravlja ljudi. Danas se integralna proizvodnja najviše sprovodi u proizvodnji jabuke, mada se po tom tipu proizvodnje može proizvoditi bilo koja druga voćna vrsta .


Principi integralne proizvodnje idu po principu tzv 3 K

 • Kvalitet
 • Kontinuitet
 • Količina


Postavljanje protivgradne mreže, osnovni je uslov za integralnu proizvodnju. Protivgradna mreža obezbeđuje sigurnost roda, ali i u izvesnoj meri smanjuje ožegotine na plodovima.

Koje će se sorte saditi zavisi od tražnje na tržištu.Voće se sadi gusto i koriste se visoko kalemljene sadnice. Sorte jabuke se gaje obavezno u monosortnim blokovima. Da bi se obezbedilo oprašivanje u redovima se sade komercijalne, a u najnovije vreme divlje sorte jabuke, kao bolji oprašivači.


Održavanje travnog pojasa je obavezno zbog smanjenja erozije zemljišta, lakšeg prolaza mašina i održavanja korisne entomofaune. Ovo omogućava da se u svim vremenskim prilikama može ući u voćnjak ( nema blata recimo ako je kiša ) a insekti će takođe pre sletati na travne biljke nego na jabuku što u značajnoj meri smanjuje opasnost od napada štetočina.


Ishrana voćnjaka obavlja se na osnovu rezultata analize zemljišta, listova i plodova. Ravnoteža u ishrani obezbeđuje visoke prinose i plodove stabilnijeg fiziološkog sastava koji se kasnije bolje čuvaju.

Osnovni zahtev integralne proizvodnje  jeste proizvodnja 90 % plodova prve klase, što se postiže proređivanjem. Ma koliko da je voćaru žao da proređuje grane sa plodićima koji su odlično poneli ipak treba prorediti jer se postiže efekat sigurnijeg prinosa prve klase a ujedno dolazi i do toga da je kvalitet prskanja  bolji, a zaštita pred berbu plodova može da se izvodi sa novim selektivnijim biotehničkim insekticidima.


Zalivanje se izvodi samo u određenim fazama razvića jabuke i po dogovoru sa stručnim osobama pa je kod podizanja ovakvog voćnjaka sistem za navodnjavanje obavezan.

Radnici izvode berbu  i spremaju plodove u ambalažu koja ne može da ih ošteti.Takođe na određenom rastojanju obavezni su toaleti sa tekućim vodom za pranje ruku.

U integralnoj proizvodnji izuzetno je važna higijena, tako da se berba obavlja rukavicama, ruke su čiste a voćnjak se ograđuje kako bi sprečio ulazak pasa lutalica i drugih životinja koje svojim izmetom mogu da zagade voćnjak.


Plodovi se čuvaju  u ULO hladnjačama. Samo zdravi i kvalitetni plodovi, obrani u optimalno vreme, mogu da uđu u hladnjaču. Hemijska analiza plodova i izdavanje sertifikata „o bezbednosti plodova“ sa kojom se nastupa na tržištu takođe spadaju u elemente interalne zaštite.


Smisao Integralne zaštite jeste da se izmenom tehnologije gajenja smanji primena insekticida i da se od nestabilnog pretvori u relativno stabilnije stanište u kojem se uspostavlja odnos između predatora i plena. Intervencije insekticidima se izvode ako se odnos štetočina/plen poremeti u korist štetočine.

Uslovi visoke tehnologije integralne proizvodnje povoljno utiču na pojavu bolesti, štetočina, fitofagnih grinja, a nepovoljno utiču i na pojavu jabukinog smotavca. U ovom tipu proizvodnje koriste se selektivni insekticidi koji štite predatorske vrste i prosto rečeno u integralnoj proizvodnji prska se samo onda kada se mora.


Bitna razlika između integralne zaštite i standarnih zaštita ( kod obične proizvodnje ), jeste u održavanju stabilnosti jabučnjaka kao staništa. Stabilnost jabučnjaka se izražava u prisustvu korisnih organizama kao što su ptice za koje se postavljaju kućice jer se ptice koriste u suzbijanju štetnih insekata a  postavljaju se i stajališta za sokolove mišare čime se postiže održavanje korisne akaro-entomofaune. Sve to omogućava opet smanjenje upotrebe insekticida.
Kod primene sredstava za zaštitu bilja, karence su obično, ali ne obavezno, duže od registrovanih u Srbiji. Integralna zaštita jabuke, u okviru integralne proizvodnje podrazumeva suzbijanje štetnih organizama samo kada brojnost pređe prag štetnosti. Pri izboru sredstava koriste se selektivniji pesticidi a prati se i odnos između korisnih i štetnih organizama u lancu povezanosti ishrane.

Na ovakav način generalno se smanjuje upotreba pesticida što za posledicu ima proizvodnju značajno kvalitetnijih plodova.

Ukratko, podizanje integralnog voćnjaka zahteva i velika ulaganja ali se moraju poštovati određeni standadrdi, a to su:

 • Protivgradna mreža
 • Sistem za navodnjavanje
 • Monosortni zasad
 • Obavezni oprašivači
 • Obavezna ograda
 • Postavljenj sanitarnih čvorova
 • Ulo hadnjača
 • Travni pojas

Postavljanje ovakvog voćnjaka na površini oko 10ha zahteva ulaganja od preko 30 000€ ali se uloženi kapital brzo vrati.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *