BIOLOŠKA ZAŠTITA U SUZBIJANJU ŠTETNIH INSEKATA

Patke u službi nauke

Na Tajlandu postoje velike površine pirinčanih polja. Poljoprivrednici i uzgajivači pataka su se dosetili kako da ove životinje iskoriste na pametan način.

Budući da patke vole da se kupaju i plivaju a kako su pirinčna polja u močvarnim oblastima nakon žetve pirinča ostaje velika brojnost štetnih ineskata koji su svakako omiljena poslatica patkama. Ali osim insektata ostaje i puno puževa.

Oko 10 000 pataka pustili su na ova polja koja su pokrivena strnjikom na kojoj se nalaze puževi preostali nakon žetve i koji nisu suzbijeni na klasčan način upotrebom hemijskih sredstava za zaštitu bilja. Takodje, patke tokom ishrane puževima i djubre polja pa se dobija dvostruki efekat i zaštite useva kao i prirodnog djubrenja. 

Korist je i u samom tovu pataka, koje nije potrebno naknadno hraniti što svakako smanjuje troškove u tovu kod farmera koji se bave ovom proizvodnjom, naročito jer se patke tradicionalno koriste u ishrani stanovništva i pačetina se koristi gotovo i istoj meri kao piletina i ćuretina kod nas, pa je na ovakav način biološka metoda gajenja i pirinča i živine našla više nego praktičnu primenu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *